Родинні стосунки Т.шевченка

Мотив руйнації родинних стосунків у творчості Тараса Шевченка
набуває статусу метамотиву внаслідок функціонування на різних
рівнях змістової структури його творів: ситуація розладу родини, що
виявляється через її неповноту (смерть, зраду, відсутність одного з
батьків, втрату, зникнення дітей тощо), деформацію родинних зви-
чаїв (позашлюбні діти, кровозмішення, ненависть, убивство рідних),
проектується на український світ, що теж переживається ліричним
героєм як дисгармонійний. Так, за Гр. Грабовичем, у поезії
Т. Шевченка «сім'я замальовується як щось спотворене і скалічене.
У своєму мікрокосмі вона відображає скалічене й ненормальне су-
спільство. Її розлад драматично втілюється в "злочинах проти при-
роди" і в незаконнонародженості» [2, 74]. Згідно з концепцією
Гр. Грабовича стосовно міфопоетичної природи творчості
Т. Шевченка, усі ланки континууму "індивід – родина – суспільство"
накладаються навзаєм, що дозволяє художньо осмислити розлад
світу через трагедію родинного та особистісного життя. Зв'язок ро-
дини і суспільства у Шевченковій творчості відзначений
Вал. Шевчуком: "У мислительній системі поета родина – провідна
тема: родина бачиться як мала й велика, обидві взаємопов'язані,
коли руйнується велика сім'я, руйнується мала й навпаки" [7, 221].
"Мала" і "велика" родини розглядаються дослідником як мікророди-
на – батьки та їх діти і макрородина – спільнота, нація, крім того,
ним виділено і квазімакрородину – державу. Отже, йдучи за
Вал. Шевчуком, ідеальною моделлю для людських, суспільних, на-

Оцени ответ
Не устраивает ответ?

Если твой вопрос не раскрыт полностью, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти другие ответы по предмету Українська література.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
Недавние вопросы

Українська література, опубликовано 28 минут назад

Чим сволота вся твір "Джури козака Швайки "?

Українська література, опубликовано 3 часа назад

Що сподобалось у творі Климко

Українська література, опубликовано 3 часа назад

Написати короткий зміст і що мені сподобалось по твору "Климко"